TÜMATA'YA BAĞIŞ

TÜMATA'YA BAĞIŞ

BULUŞUM YÜKSEK DEĞERLERİ ARAŞTIRMA TANITMA VE YAŞATMA DERNEĞİ BAĞIŞ SAYFASI


Dernek; Sağlıklı ve huzurlu yaşayış ve bununla sanatın, kültürün, tarihin ve manevi değerlerin bağlantısını araştırmak, tanıtmak ve yaşatmak, Türk Musikisini ve Türk müzikterapisini, Türk dünyası ve diğer ülkelerin müziklerini, oyunlarını, müzik enstrümanlarını, kıyafetlerini ve bunların Türk musikisine ve müzikterapi geleneğine etkilerini araştırma, tanıtma ve yaşatma amacı ile kurulmuştur. 


TÜMATA'YA BAĞIŞ : TR160001500158007301478132 

BULUŞUM DERNEĞİ VAKIF BANK IBAN NO

                                                                                                                               


Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Amacının ve faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar uygulamalar ve tanıtımlar yapmak, 

2- Amacının gerçekleşmesi için TÜMATA (Türk Musikisini Arştırma ve Tanıtma) gurubu, Otağ Müzik Merkezi ve benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlarla işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak.

3- İnsanlığın yüksek değerlerine,Türk musikisinin ve müzikterapisinin yaşatılmasına ve tanıtılmasına yardımcı olacak kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, konserler kermesler, toplantılar, geziler düzenlemek, sergiler açmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak; nota, plak, kaset, CD, doküman, video, kıyafet, enstrüman gibi materyalleri toplamak, imal etmek ve satışını yapmak.

5- Dergi, broşür ve kitap, internet gibi yayınlarla faaliyetlerini duyurmak, yarışmalarla, ödüllerle hizmet edenleri teşvik etmek gibi çalışmalarda bulunmak.

6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    7-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

8-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

9-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

     10-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

11-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler ve şubeler açmak,

17-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

       Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Kültür, Sanat, Maneviyat ve sağlık alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir


                                                           


Bu kategoride henüz ürün Yok.